• Een ander beleid is mogelijk!

  ACV Banner Ander beleid is mogelijk
 • De afspraken rond tijdskrediet in een notendop

  Lees meer
  ACV Nieuwe brochure tijdskrediet 720 2017
 • Jouw website!

  www.acv-militanten.be is the place to be voor onze 80.000 vakbondsafgevaardigden.

  Militant ACV
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Sectorbeeld gezinszorg 2
Na de politieke verkiezingen van 26 mei zal een nieuwe Vlaamse regering gevormd worden. Uw stem zal mee beslissen over de samenstelling van die regering en over het regeerprogramma. Bijzonder aandachtspunt zal daarbij de visie van die regering zijn op zorg en welzijn en meer bepaald op de gezinszorg.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Voedingsnijverheid: het verplichte medisch attest voor wie werkt met levensmiddelen, is afgeschaft. De sectorale cao omtrent medisch toezicht is aangepast en regelt het medisch toezicht van arbeiders die toch nog op medisch onderzoek moeten op vraag van de werkgever, zodat de kosten van zo’n onderzoek nooit afgewenteld kunnen worden op de werknemer.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2019 zullen alle lonen in de voedingsnijverheid verhogen met  2,10%. De indexering geldt voor de minimumlonen, maar ook voor de lonen die uitbetaald worden in de ondernemingen. Als ACV vinden we het echter ook tijd voor een deftige loonsverhoging. En dat is één van de redenen waarom we op 14 december actie gaan voeren!
Lees meer
Alles bekijken

Publicaties

Secorbeeld schoonmaak 1

Nieuwsflash Schoonmaak: februari 2019

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Interimwerk en onderaanneming
 • Verhoging uren kleine contracten: herinnering
 • Premies en vergoedingen vanaf 1 januari 2019
 • Meer koopkracht, betere eindeloopbaan
 • Minimumlonen per categorie vanaf 1 januari 2019
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1

Nieuwsflash Voedingsnijverheid: januari 2019

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Indexering lonen op 1 januari 2019: + 2,10%
 • Stijging premies op 1 januari 2019
 • Syndicale premie 145 euro
 • Verplicht medisch attest afgeschaft
 • Meer koopkracht, beter eindeloopbaan
 • Partnerschap "Beyond chocolate"
Sectorbeeld dienstencheques 2

Nieuwsflash Dienstencheques: november 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Indexering van de lonen en de verplaatsingskosten
 • Sectorale aanmoedigingspremies
 • Syndicale premie – Eindejaarspremie
Sectorbeeld bewaking 1

Nieuwsflash Bewaking: oktober 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Buitengewone vakantietoelage, eindejaarspremie en syndicale premie
 • Premies
 • Lonen administratieve bedienden
 • Lonen operationele bedienden
 • Lonen arbeiders
 • Contractuele uren 2019