• De afspraken rond tijdskrediet in een notendop

  Lees meer
  ACV Nieuwe brochure tijdskrediet 720 2017
 • Gebruik de berekeningstool

  Lees meer
  ACV-tool: bereken wat het regeringsbeleid je jaarlijks kost
 • Jouw website!

  www.acv-militanten.be is the place to be voor onze 80.000 vakbondsafgevaardigden.

  Militant ACV
 • Goede pensioenen zijn een politieke keuze!

  Goede pensioenen zijn een politieke keuze caroussel
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Sectorbeeld bewaking 1
Volgens de weersberichten wordt het de komende dagen ontzettend koud. De bewakingssector telt heel wat agenten die buiten ingezet worden. De werkgever moet verschillende maatregelen nemen om je te beschermen tegen de koude. Klik op 'lees meer' voor alle info.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de horeca jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen voor treingebruikers op 1 februari 2018 met 2,49 %. Voor andere vormen van openbaar vervoer bedraagt de bijdrage van je werkgever 80% van de kosten van je abonnement.
De tussenkomsten in de kosten bij privévervoer blijven 70% van de tarieven van de NMBS. Aangezien deze tarieven werden verhoogd, zal de terugbetalen dus ook hier stijgen.
Lees meer
Sectorbeeld dienstencheques 2
De sectorale cao aanmoedigingspremies is recent verlengd voor het jaar 2018. Dit onderdeel van het werkbaarheidsfonds is vooral een eis geweest van de vakbonden. ACV Voeding en diensten is zich ervan bewust dat mensen die tijdskrediet en andere vormen van thematische verloven nemen, daarmee een dwingende behoefte invullen om privé en werk beter op elkaar af te stemmen.
Lees meer
Alles bekijken

Publicaties

Sectorbeeld groene sectoren 2

Nieuwsflash Landbouw: februari 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Minimumlonen vanaf 1 januari 2018
 • Onkostenvergoeding woonwerkverkeer vanaf 1 februari 2018
Klik hier om de Nieuwsflash te raadplegen.
Afbeelding groene sectoren 2

Nieuwsflash Tuinbouw: Februari 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Minimumlonen vanaf 1 februari 2018
 • Onkostenvergoedingen woon- wekverkeer
 • Enquête 'Jouw stem, onze toekomst'
SECTORBEELD Voedingshandel

Nieuwsflash Voedingshandel: februari 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Loonindexering
 • Minimumlonen
 • Nacht en zondagarbeid in de e-commerce
 • Bestaanszekerheid
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten
 • Flexi-jobs nu ook mogelijk in de voedingshandel
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1

Nieuwsflash Voedingsnijverheid: januari 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Indexering lonen op 1 januari 2018: + 1,79%
 • Stijging premies op 1 januari 2018
 • Eindejaarspremie
 • Syndicale premie
 • SWT (brugpensioen)
 • Vleesconserven: nieuwe functieclassificatie en nieuwe minimumlonen
 • Minimumlonen in de sector