• De afspraken rond tijdskrediet in een notendop

  Lees meer
  ACV Nieuwe brochure tijdskrediet 720 2017
 • Gebruik de berekeningstool

  Lees meer
  ACV-tool: bereken wat het regeringsbeleid je jaarlijks kost
 • Jouw website!

  www.acv-militanten.be is the place to be voor onze 80.000 vakbondsafgevaardigden.

  Militant ACV
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Sectorbeeld groene sectoren 2
ACV Voeding en Diensten sluit zich volmondig aan bij het persbericht van ABVV Horval inzake de besparingsdrang bij de huidige regering in de diensten van B-post waardoor een groot deel van de werknemers/werkneemsters in de land- en tuinbouwsector hun eindejaarspremie niet op tijd krijgen.
ACV Voeding en Diensten stelde dit gisteren reeds aan de kaak bij de verantwoordelijke van de betrokken dienst in Leuven met de vraag aan die toestand dringend iets te doen. De betrokken werknemers/werkneemsters hebben het geld van hun eindejaarspremie meer dan nodig.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 12 december bereikten vakbonden en werkgevers van de sector van de voedingsnijverheid een akkoord over de invoering van een nieuwe functieclassificatie voor de vleesconserven. Er werden typefuncties beschreven die veel voorkomen in de sector. Deze functies worden ingedeeld in 8 klassen. Voor elk van deze klassen werden nieuwe minimumlonen afgesproken die evolueren volgens de anciënniteit in de functie. Deze nieuwe minimumlonen worden ingevoerd in drie stappen, op 1/1/2018, op 1/1/2019 en op 1/1/2020.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2018 zullen alle lonen in de voedingsnijverheid verhogen met 1,79 %. De indexering geldt voor de minimumlonen, maar ook voor de lonen die uitbetaald worden in de ondernemingen. Ook de minimumpremies worden verhoogd op 1 januari 2018.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Het heeft ons maanden onderhandelingen gekost, maar op maandag 23 oktober konden wij met de werkgevers van de gezinszorg over een aantal punten een akkoord sluiten voor de dienstencheques-medewerkers. Met dat akkoord wordt invulling gegeven aan de 1,1% loonmarge, zoals dat in de meeste sectoren gebeurt.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Op woensdag 18 oktober verzamelen 180 ACV-militanten van de gezinszorg. Zij zullen de situatie in hun sector bespreken en een stand van zaken opmaken van de lopende onderhandelingen voor een akkoord in de non-profit. Het personeel van de gezinszorg trekt aan de alarmbel: er is alsmaar meer vraag naar de diensten van de gezinszorg maar de Vlaamse overheid investeert onvoldoende. De werkdruk wordt stilaan onhoudbaar.
Lees meer
Alles bekijken
Antwerpen

ACV Voeding en Diensten Assistent vakbondsverantwoordelijke zone Antwerpen - standplaats Turnhout

Administratieve functies
ACV Voeding en Diensten Assistent vakbondsverantwoordelijke zone Antwerpen - standplaats Turnhout
Geldig van 7-12-2017 tot 21-1-2018
Bekijk profiel

Publicaties

Sectorbeeld bewaking 2

Nieuwsflash Bewaking: december 2017

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Buitengewone vakantietoelage en syndicale premie
 • Contractuele uren 2018
 • De nieuwe wet op de bewaking is verschenen
Sectorbeeld horeca 2

Nieuwsflash: sectoraal akkoord horeca

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Koopkracht: loonsverhoging en verlenging van de ecocheques!
 • Syndicale werking
 • Syndicale premie
 • Verplaatsingskosten
 • Flexibiliteit
 • Klein verlet
 • Brugpensioen (SWT)
 • Tijdskrediet en landingsbaan
 • Minimumlonen
 • enz.
SECTORBEELD Voedingshandel

Nieuwsflash Voedingshandel: september 2017

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Indexering lonen
 • Minimumlonen
 • Eénmalige premie
 • Verhoging ploegenpremie en namiddagpremie
 • ...