Nieuws uit de sector

sectorbeeld-afvalrecuperatie
FEB 5

Tweede pijler ingevoerd

In het paritair comité voor de afvalrecuperatie wordt een tweede pijler ingevoerd. Dat is een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Je ontvangt het bedrag op het einde van je actieve loopbaan.
We informeren je later over de inhoud van het akkoord.