Indexering van de lonen op 1 januari 2016

De nieuwe lonen voor de terugwinning van diverse producten vanaf 1 januari 2016 zijn hieronder beschikbaar. 
Minimumlonen Euro
Cat. 1 Handenarbeid 10,69
Cat. 2 Operator 11,06
Cat. 3 Personeel van vervoer 11,65
Cat. 4 Onderhoudspersoneel 12,26
Cat. 5 Meesterschap 12,85
De indexering bedraagt dit jaar slechts 0,004%. Dit is een gemiddelde stijging van 0,04€/u. Zonder een sterke tegenkanting van de vakbonden zou de indexsprong reeds begin 2015 doorgevoerd zijn. We zijn erin geslaagd om de datum van inwerkingtreding van de indexsprong uit te stellen naar mei 2015, met als gevolg dat er een kleine loonsverhoging is.  

Dit betekent niet dat deze indexsprong geen gevolgen heeft voor de werknemers. Had de regering Michel I geen indexsprong opgelegd, dan bedroeg de indexering in de sector van de terugwinning van diverse producten 0,019%, hetzij een gemiddelde stijging van 0,22€/u in plaats van 0,04€/u, ten opzichte van de vorige lonen.