Lonen

Vanaf 1 januari 2016 gelden volgende minimumuurlonen:
Minimumlonen Euro
Cat. 1 Handenarbeid 10,69
Cat. 2 Operator 11,06
Cat. 3 Personeel van vervoer 11,65
Cat. 4 Onderhoudspersoneel 12,26
Cat. 5 Meesterschap 12,85

Jobstudenten hebben recht op een uurloon aan 90% van het baremaloon.