Premies en vergoedingen

Onderstaande premies en vergoedingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Premies

Premie voor vuil en ongezond werk0,4970 euro/uur
Nucleaire premie0,8020 euro/uur
Ploegenpremie (uitgezonderd cat.8)0,8230 euro/uur
Maskerpremie1,5235 euro/uur
Premie voor weeromstandigheden0,0980 euro/uur
Premie voor nachtarbeid2,3730 euro/uur


Permanentiepremie weekend54,1305 euro
Permanentiepremie feestdagen27,0720 euro


Loontoeslagen

Toeslag voor werk op zon- en feestdagen100%
Toeslag voor werk op zaterdag25%
Toeslag voor ploegchef10%
Toeslag voor brigadier5%


Vergoedingen

Forfaitaire maaltijdvergoeding13,1155 euro
Vergoeding voor overnachting en voeding14,7695 euro + 27,4250 euro
ParkeerkostenTerugbetaling reële kost
Forfaitaire ARAB-vergoeding1,63 euro
Opvang ziek kind½ betaalde prijs, max 0,75 €/u
RijbewijsVolledige terugbetaling
Werkkledij indien niet voorzien1,8560 €/week, max. 7,42 €/maand


emptyPremies en vergoedingen in de industriële reiniging (cat. 8)

Startpremie27,0720 euro
Maskerpremie13,3070 euro
Inertiepremie13,3070 euro
Dagvergoeding dienstreis vanaf 76 km/dag13,84 euro
Dagvergoeding dienstreis van 26 -75 km/dag10,43 euro
Dagvergoeding dienstreis van 10-25 km/dag4,01 euro


Eindejaarspremie

Eindejaarspremie9% van het brutojaarloon


Verplaatsingskosten

Mobiliteitsvergoeding0,0658 €/km
Mobiliteitsvergoeding chauffeur0,1316 €/km
Tussenwerfvergoeding0,0835 €/km
Tussenwerfvergoeding minimum1,6700 €
Gebruik eigen wagen (tarief Staat)0,3460 €emptyWerkloosheid met bedrijfstoeslag

Bedrijfstoeslag betaald door het sociaal fondsmin 233,94 €emptySyndicale premie

Syndicale premie135 €

empty

Voordeel van het sociaal fonds

Werkloosheid2,5233 €/uur
Arbeidsongeval1/9 van de bruto vergoeding
Dodelijk arbeidsongeval5.000 €
Preventieve verwijdering zwangere arbeidster1/9 van de bruto vergoeding
Langdurige ziekte40 % van de bruto vergoeding
Ontslag om economische redenen15,35 €/dag, max. 399,10 €/maand

Vervoersonkosten

Klik hier om de vervoersonkosten in de schoonmaaksector te raadplegen.