Premies en vergoedingen

Onderstaande premies en vergoedingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Premies

Premie voor vuil en ongezond werk0,4878 euro/uur
Nucleaire premie0,7875 euro/uur
Ploegenpremie (uitgezonderd cat.8)0,8081 euro/uur
Maskerpremie1,4967 euro/uur
Premie voor weeromstandigheden0,0959 euro/uur
Premie voor nachtarbeid2,3303 euro/uur


Permanentiepremie weekend53,1602 euro
Permanentiepremie feestdagen26,5866 euro


Loontoeslagen

Toeslag voor werk op zon- en feestdagen100%
Toeslag voor werk op zaterdag25%
Toeslag voor ploegchef10%
Toeslag voor brigadier5%


Vergoedingen

Forfaitaire maaltijdvergoeding12,8803 euro
Vergoeding voor overnachting en voeding14,5044 euro + 26,9330 euro
ParkeerkostenTerugbetaling reële kost
Forfaitaire ARAB-vergoeding1,63 euro
Opvang ziek kind½ betaalde prijs, max 0,75€/u
RijbewijsVolledige terugbetaling
Werkkledij indien niet voorzien1,8229 €/week, max. 7,2876€/maand


emptyPremies en vergoedingen in de industriële reiniging (cat. 8)

Startpremie26,4860 euro
Maskerpremie13,0185 euro
Inertiepremie13,0185 euro
Dagvergoeding dienstreis vanaf 76 km/dag13,84 euro
Dagvergoeding dienstreis van 26 -75 km/dag10,43 euro
Dagvergoeding dienstreis van 10-25 km/dag4,01 euro


Eindejaarspremie

Eindejaarspremie9% van het brutojaarloon


Verplaatsingskosten

Mobiliteitsvergoeding0,0658 €/km
Mobiliteitsvergoeding chauffeur0,1316 €/km
Tussenwerfvergoeding0,0818 €/km
Tussenwerfvergoeding minimum1,6362 €
Gebruik eigen wagen (tarief Staat)0,3363 €emptyWerkloosheid met bedrijfstoeslag

Bedrijfstoeslag betaald door het sociaal fondsmin 233,94 €emptySyndicale premie

Syndicale premie135 €

empty

Voordeel van het sociaal fonds

Werkloosheid2,4296 €/uur
Arbeidsongeval1/9 van de bruto vergoeding
Dodelijk arbeidsongeval5.000 €
Preventieve verwijdering zwangere arbeidster1/9 van de bruto vergoeding
Langdurige ziekte40 % van de bruto vergoeding
Ontslag om economische redenen14,78€/dag, max. 377,49€/maand

Vervoersonkosten

Klik hier om de vervoersonkosten in de schoonmaaksector te raadplegen.