Premies en vergoedingen

Onderstaande premies en vergoedingen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2017.

Premies

Premie voor vuil en ongezond werk0,4950 euro/uur
Nucleaire premie0,7985 euro/uur
Ploegenpremie (uitgezonderd cat.8)0,8195 euro/uur
Maskerpremie1,5175 euro/uur
Premie voor weeromstandigheden0,0975 euro/uur
Premie voor nachtarbeid2,3635euro/uur


Permanentiepremie weekend53,9095 euro
Permanentiepremie feestdagen26,9615 euro


Loontoeslagen

Toeslag voor werk op zon- en feestdagen100%
Toeslag voor werk op zaterdag25%
Toeslag voor ploegchef10%
Toeslag voor brigadier5%


Vergoedingen

Forfaitaire maaltijdvergoeding13,0620 euro
Vergoeding voor overnachting en voeding14,7090 euro + 27,3130 euro
ParkeerkostenTerugbetaling reële kost
Forfaitaire ARAB-vergoeding1,63 euro
Opvang ziek kind½ betaalde prijs, max 0,75€/u
RijbewijsVolledige terugbetaling
Werkkledij indien niet voorzien1,8485€/week, max. 7,3905€/maand


emptyPremies en vergoedingen in de industriële reiniging (cat. 8)

Startpremie26,9615 euro
Maskerpremie13,2525 euro
Inertiepremie13,2525 euro
Dagvergoeding dienstreis vanaf 76 km/dag14,12 euro
Dagvergoeding dienstreis van 26 -75 km/dag10,64 euro
Dagvergoeding dienstreis van 10-25 km/dag4,09 euro


Eindejaarspremie

Eindejaarspremie9% van het brutojaarloon


Verplaatsingskosten

Mobiliteitsvergoeding0,0658 €/km
Mobiliteitsvergoeding chauffeur0,1316 €/km
Tussenwerfvergoeding0,0830 €/km
Tussenwerfvergoeding minimum1,6590 €
Gebruik eigen wagen (tarief Staat)0,3460 €emptyWerkloosheid met bedrijfstoeslag

Bedrijfstoeslag betaald door het sociaal fonds243,39 €emptySyndicale premie

Syndicale premie135 €

empty

Voordeel van het sociaal fonds

Werkloosheid2,4296 €/uur
Arbeidsongeval1/9 van de bruto vergoeding
Dodelijk arbeidsongeval5.000 €
Preventieve verwijdering zwangere arbeidster1/9 van de bruto vergoeding
Langdurige ziekte40 % van de bruto vergoeding
Ontslag om economische redenen14,78€/dag, max. 377,49€/maand

Vervoersonkosten

Klik hier om de vervoersonkosten in de schoonmaaksector te raadplegen.