Nieuws uit de sector

Secorbeeld schoonmaak 1
De syndicale premie in de schoonmaak (paritair comité nr. 121) wordt verhoogd naar 145 euro. Met een syndicale premie of vakbondspremie worden je kosten om lid te zijn van het ACV gedeeltelijk terugbetaald.
Lees meer
Secorbeeld schoonmaak 1
Eindelijk hebben we een sectorakkoord 2016 voor de schoonmaak! De sociale partners hadden de onderhandelingen in december opgeschort omwille van een groot meningsverschil over de onderaanneming. Op 16 februari hebben we het sectorakkoord voorgelegd aan de delegeeraad uit de schoonmaak. Ondanks de zeer beperkte onderhandelingsruimte waren de delegees tevreden met het akkoord, dat ze dan ook hebben goedgekeurd.
Lees meer
Secorbeeld schoonmaak 1
Sociale dumping in het wegtransport, de bouw, de vleessector… Da’s niets nieuws. Maar nu is ook de schoonmaaksector aan de beurt. Dit is een sector die al zwaar te kampen heeft met allerlei vormen van concurrentie zoals onderaanneming, zwartwerk, schijnzelfstandigen,… Een nieuwe vorm van sociale dumping doet vandaag haar intrede in de schoonmaak, namelijk de werknemers uit de beschutte werkplaatsen. Recent voorbeeld: het bedrijf Laurenty heeft een werf verloren die naar de beschutte werkplaats Les Villages numéro 1 ging. Verschillende werknemers van Laurenty zijn dus hun job kwijt.
Lees meer
Indexering lonen
Op 1 juli werden de lonen in de schoonmaak geïndexeerd. Het indexcijfer bedraagt 0,33 %. De lonen werden geïndexeerd op basis van de nieuwe index. Onze leden zullen een Nieuwsflash in de bus krijgen met de nieuwe minimumlonen.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met je plaatselijke afdeling van ACV Voeding en Diensten.
Lees meer