Verhoging syndicale premie schoonmaak

De syndicale premie in de schoonmaak (paritair comité nr. 121) wordt verhoogd naar 145 euro. Met een syndicale premie of vakbondspremie worden je kosten om lid te zijn van het ACV gedeeltelijk terugbetaald. Het is een voordeel dat ACV-leden genieten dank zij de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in de sector van de schoonmaak werd onderhandeld.
De syndicale premie schoonmaak wordt elk jaar in de maand december samen met de eindejaarspremie uitbetaald. Deze eindejaarspremie stemt overeen met 9% van het brutoloon. Hiervoor ontvang je begin december een attest dat je aan het ACV dient te bezorgen.
Voortaan zal de eindejaarspremie 145 euro bedragen (als je niet heel het jaar gewerkt hebt: 12,08 euro per 15 gewerkte dagen).
De verhoging gaat in vanaf 2017. De ACV-leden die de syndicale premie 2017 hebben genoten, ontvangen een bijkomende som van maximum 10,- euro.