Nieuws uit de sector

Sectorbeeld dienstencheques 1
Is er een kindje op komst of ben je net bevallen? Dan heb je recht op betaald ouderschapsverlof. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan ook gebruikmaken van tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind. Daarnaast kan je in de sector van de Dienstencheques gebruikmaken van postnataal verlof. Let op: de werkgevers zijn jammer genoeg niet ingegaan op onze vraag tot betaald postnataal verlof. Deze vorm van verlof is dus onbetaald.
Lees meer
Sectorbeeld dienstencheques 2
De sectorale cao aanmoedigingspremies is recent verlengd voor het jaar 2018. Dit onderdeel van het werkbaarheidsfonds is vooral een eis geweest van de vakbonden. ACV Voeding en diensten is zich ervan bewust dat mensen die tijdskrediet en andere vormen van thematische verloven nemen, daarmee een dwingende behoefte invullen om privé en werk beter op elkaar af te stemmen.
Lees meer