Nieuw in de sector: postnataal verlof

Is er een kindje op komst of ben je net bevallen? Dan heb je recht op betaald ouderschapsverlof. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan ook gebruikmaken van tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind. Daarnaast kan je in de sector van de Dienstencheques gebruikmaken van postnataal verlof. Let op: de werkgevers zijn jammer genoeg niet ingegaan op onze vraag tot betaald postnataal verlof. Deze vorm van verlof is dus onbetaald.
HOE LANG? Van 1 maand tot maximaal 12 maanden.
WIE? Kersverse mama’s en papa’s (verlof moet ingaan ten laatste 1 jaar na de geboorte). Deze vorm van onbetaald verlof is vooral interessant voor jonge ouders die nog geen recht hebben op ouderschapsverlof of tijdskrediet.
IK WERK DEELTIJDS. KAN IK HET POSTNATAAL VERLOF OPNEMEN? Ja. Je kan het postnataal verlof zelfs spreiden over maximum 2 jaar.
HOE AANVRAGEN? 
  • Ten minste één maand voor de start van het postnataal verlof licht je je werkgever in.
  • Dit doe je schriftelijk, met vermelding van de duur van het postnataal verlof. 
  • Bezorg je werkgever een attest van geboorte vóór de aanvang van het postnataal verlof.
WAT ALS IK VROEGER DAN VOORZIEN TERUG AAN HET WERK WIL? Stel de vraag schriftelijk aan je werkgever. Je vraag om terug aan het werk te gaan kan maximum 1 maand uitgesteld worden.
Voor meer info, neem contact op met een plaatselijk kantoor van ACV Voeding en Diensten.