Sectorale aanmoedigingspremie

De sectorale cao aanmoedigingspremies is recent verlengd voor het jaar 2018. Dit onderdeel van het werkbaarheidsfonds is vooral een eis geweest van de vakbonden. ACV Voeding en diensten is zich ervan bewust dat mensen die tijdskrediet en andere vormen van thematische verloven nemen, daarmee een dwingende behoefte invullen om privé en werk beter op elkaar af te stemmen.
We willen de werknemers die zowel tijdskrediet hebben genomen met motief zorgen, opleiding of eindeloopbaan als thematische verloven “zorgen" (medische bijstand of palliatief verlof) dus ondersteunen en aanmoedigen door hen een forfaitaire maandelijkse premie toe te kennen, afhankelijk van het toegekende opschortingsregime en jaarlijks wordt gestort door het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques.
Dienstenchequewerknemers die hun C62-beslissing tot toekenning van uitkeringen van de RVA zullen indienen bij het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zullen dus het volgende brutobedrag ontvangen voor het jaar 2018:
Duur/percentage opschorting van de prestaties100%50%20%
1 maand€ 45€ 20€ 10
2 maanden€ 90€ 40€ 20
3 maanden€ 135€ 60€ 30
4 maanden€ 180€ 80€ 40
5 maanden€ 225€ 100€ 50
6 maanden€ 270€ 120€ 60
7 maanden€ 315€ 140€ 70
8 maanden€ 360€ 160€ 80
9 maanden€ 405€ 180€ 90
10 maanden€ 450€ 200€ 100
11 maanden€ 495€ 220€ 110
12 maanden€ 540€ 240€ 120

Deze cao was voorlopig slechts voor een jaar van toepassing omdat we de budgettaire impact op het eind van 2017 zullen evalueren. Na deze evaluatie hebben we dus voorlopig beslist dat de toekenning van deze premie kan blijven zoals ze is voor 2018. Later in het jaar zullen we verder onderhandelen of de bedragen of voorwaarden in 2018 kunnen herzien (of uitgebreid) worden. We willen in elk geval zoveel mogelijk mensen bereiken die hier recht op hebben!
Voorbeeld aanvraagformulier: op website sociaal fonds: http://www.fondsdienstencheques.be/fileadmin/MEDIA/docs/AANVRAAGFORMULIER_AANMOEDIGINGSPREMIE.pdf