Lonen

Op 1 juli 2017 werden de lonen in de sector dienstencheques voor het laatst geïndexeerd.De meest recente minimumlonen zijn de volgende:

38-urenweek
Minder dan 1 jaar anciënniteit10,70
Ten minste 1 jaar anciënniteit11,12
Minstens 2 jaar anciënniteit11,26
Minstens 3 jaar anciënniteit11,37