Lonen

Op 1 november 2018 werden de lonen in de sector dienstencheques voor het laatst geïndexeerd.De meest recente minimumlonen zijn de volgende:

38-urenweek
Minder dan 1 jaar anciënniteit11,04
Ten minste 1 jaar anciënniteit11,46
Minstens 2 jaar anciënniteit11,61
Minstens 3 jaar anciënniteit11,73