Lonen

Op 1 september 2017 werden de lonen in de sector dienstencheques voor het laatst geïndexeerd.De meest recente minimumlonen zijn de volgende:

38-urenweek
Minder dan 1 jaar anciënniteit10,82
Ten minste 1 jaar anciënniteit11,24
Minstens 2 jaar anciënniteit11,38
Minstens 3 jaar anciënniteit11,50