Lonen

Op 1 juni 2016 werden de lonen in de sector dienstencheques voor het laatst geïndexeerd.De meest recente minimumlonen zijn de volgende:

JAREN DIENST

UURLOON

Minder dan 1 jaar10,49 euro
Ten minste 1 jaar anciënniteit10,90euro
Minstens 2 jaar anciënniteit11,04 euro
Minstens 3 jaar anciënniteit11,15 euro