Dienstencheques

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Dienstencheques (Paritair Comité 322.01).
  • Nieuws uit mijn sector
     Deze rubriek bundelt alle actualiteit over de sector Dienstencheques.

  • Publicaties over de dienstencheques
     Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Dienstencheques. Hier vind je de Nieuwsflashes en de Minigids van de Dienstencheques.

  • Op welk loon heb ik recht?
     Hier vind je de meest recente minimumlonen in de sector van de Dienstencheques.