Nieuws uit de sector

Sectorafbeelding PC 100 - 1
DEC 2

Aanpassing van bepaalde lonen op 1 december 2014

Het uurloon van de arbeiders van PC 100 tewerkgesteld in een onderneming waar geen loonindexering gebeurt en waarvan het loon hoger is dan het minimumuurloon van de sector zal op 1 december 2014 met 2,5% worden verhoogd, na aftrek van de effectieve loonsverhogingen en/of andere toegekende voordelen in de periode 2013-2014.