Vrij Onderwijs

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Vrij Onderwijs (Paritair Comité 152).
  • Publicaties over het Vrij Onderwijs
     Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in het Vrij Onderwijs. Hier vind je de Nieuwsflashes van het Vrij Onderwijs.

  • Op welk loon heb ik recht?
     Hier vind je de meest recente minimumlonen in de sector van het Vrij Onderwijs.

  • Verplaatsingsvergoeding
    Ga je met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of een ander vervoermiddel naar het werk? Hier lees je hoeveel de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt.