Verplaatsingskosten

a) Openbaar vervoer

Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de volledige terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs of abonnement.

b) Fiets

Wie gebruik maakt van de fiets voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, en omgekeerd, heeft recht op een tussenkomst van € 0,20 per afgelegde kilometer. Vanaf 01/09/2016 bedraagt de tussenkomst € 0,22 per afgelegde kilometer.

c) Andere verpaatsingsmiddelen

Wie gebruik maakt van een ander verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld met de auto) voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op een tussenkomst zoals vastgesteld in de tabel op de keerzijde, voor zover de afstand tussen woonplaats en werkplaats minstens 5 kilometer bedraagt. Deze tussenkomst bedraagt vanaf 01 juli 2013 75% van de prijs van een maandabonnement NMBS 2e klas voor dezelfde afstand.

d) Dientsopdrachten

Wie gebruik maakt van een eigen voertuig voor verplaatsingen in dienstverband, heeft recht op een tussenkomst van € 0,3412 per afgelegde kilometer tot en met 30/06/2016. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien op 1 juli. Vanaf 01/07/2016 verlaagt de tussenkomst tot € 0,3363 per afgelegde kilometer. - De werklieden van de vrij gesubsidieerde hogescholen die voor hun verplaatsingen in dienstverband gebruik maken van een eigen voertuig hebben recht op een vergoeding van minstens 0,2872 € per afgelegde kilometer (bedrag van toepassing vanaf 1 maart 2012). Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt geïndexeerd telkens er een indexering van de lonen is.
Gunstigere regelingen op het niveau van de school blijven bestaan. Bijvoorbeeld: indien er een omniumverzekering afgesloten is voor de dienstopdrachten van de werklieden, blijft men deze verzekering behouden.
Opmerkingen 
  •  Om recht te hebben op de tussenkomsten vermeld onder b), c) en d) vermelden de werklieden de afgelegde afstand in een verklaring op woord van eer. 
  • Per verplaatsing van en naar het werk hebben de werklieden recht op de tussenkomst vermeld onder b) en c). 
  • Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elk van de gebruikte verplaatsingsmiddelen van toepassing. 
  • De terugbetaling door de werkgever van de tussenkomst in de vervoerkosten gebeurt minstens eenmaal per maand.

Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers die gebruik maken van andere verplaatsingsmiddelen dan de fiets of het openbaar vervoer: