Verplaatsingskosten

a) Openbaar vervoer

Wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de volledige terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs of abonnement.

b) Fiets

Wie gebruikmaakt van de fiets voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, en omgekeerd, heeft recht op een tussenkomst. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de vergoeding € 0,23 per afgelegde kilometer.

c) Andere verpaatsingsmiddelen

Wie gebruikmaakt van een ander verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld met de auto) voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op een tussenkomst zoals vastgesteld in de tabel op de keerzijde, voor zover de afstand tussen woonplaats en werkplaats minstens 5 kilometer bedraagt. Deze tussenkomst bedraagt vanaf 01 juli 2013 75% van de prijs van een maandabonnement NMBS 2e klas voor dezelfde afstand.

d) Dienstopdrachten

Wie gebruikmaakt van een eigen voertuig voor verplaatsingen in dienstverband, heeft recht op een tussenkomst van € 0,3460 per afgelegde kilometer vanaf 1 juli 2017. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien op 1 juli. De werklieden van de vrij gesubsidieerde hogescholen die voor hun verplaatsingen in dienstverband gebruik maken van een eigen voertuig hebben recht op een vergoeding van minstens 0,27 € per afgelegde kilometer.
Gunstigere regelingen op het niveau van de school blijven bestaan. Bijvoorbeeld: indien er een omniumverzekering afgesloten is voor de dienstopdrachten van de werklieden, blijft men deze verzekering behouden.
Opmerkingen 
  •  Om recht te hebben op de tussenkomsten vermeld onder b), c) en d) vermelden de werklieden de afgelegde afstand in een verklaring op woord van eer. 
  • Per verplaatsing van en naar het werk hebben de werklieden recht op de tussenkomst vermeld onder b) en c). 
  • Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elk van de gebruikte verplaatsingsmiddelen van toepassing. 
  • De terugbetaling door de werkgever van de tussenkomst in de vervoerkosten gebeurt minstens eenmaal per maand.