Gezonde maaltijden op school: vormingen keukenpersoneel

Gezonde maaltijden op school zijn een hot topic. Hilde Crevits heeft nieuwe richtlijnen opgesteld rond evenwichtige schoolmaaltijden. Een initiatief dat wij alleen maar toejuichen! Belangrijke kanttekening: via sociaal overleg hebben wij al veel langer aandacht voor het vormen van keukenpersoneel in het bereiden van gezonde maaltijden en in het stimuleren van kinderen om gezond te eten.
De nieuwe handleiding rond gezonde voeding op school is een positief initiatief. Het belang van gezonde schoolmaaltijden hebben wij al langer gestimuleerd, via een vormingsaanbod voor het keukenpersoneel. 14% van de basisscholen en 40% van de middelbare scholen heeft een eigen keuken én dus eigen keukenpersoneel. Het personeel in die keukens kan gebruikmaken van het vormingsaanbod van Groep Intro. Twee modules die al langer op het programma staan, zijn ‘basiskennis gezonde voeding’ en ‘kinderen motiveren om gezond te eten’.
Werk je als keukenpersoneel in het gesubsidieerd vrij onderwijs en heb je interesse in het vormingsaanbod van Groep Intro? Neem hier een kijkje voor het volledige aanbod: www.groepintro.be/nl/vorming/bijscholing-voor-keukenpersoneel. De vormingen worden betaald door het sociaal fonds en kosten de school dus niets!