Voedingsnijverheid

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Voedingsnijverheid (Paritair Comité 118). Weet je niet of je tot deze sector behoort? Hier vind je meer info.
  • Publicaties over de Voedingsnijverheid
     Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Voedingsnijverheid. Hier vind je de Nieuwsflashes en de Minigids van de Voedingsnijverheid.