Bedrijfsonderhandelingen over werkbaar werk verplicht

De vakbonden en werkgevers van de voedingsnijverheid hebben op 13 juni 2017 een sectorale cao ondertekend over werkbaar werk. Hiermee wordt één van de belangrijke punten uit het sectorakkoord concreet gemaakt. Hiermee willen we het overleg over werkbaar werk in de ondernemingen stimuleren.
In heel wat bedrijven wordt er veel gebruik gemaakt van interimarbeid. We horen regelmatig verhalen van werknemers die gedurende lange tijd met korte uitzendcontracten moeten werken. Om het overleg in de ondermingen hierover mogelijk te maken, hebben we bekomen dat de cao werkbaarheid verplicht maatregelen omtrent uitzendarbeid moet bevatten. De maatregelen moeten interimarbeid in de onderneming beperken tot normale grenzen en nagaan of uitzendkrachten geen vast contract kunnen krijgen. De ondernemingscao moet ook maatregelen bevatten om de werkbaarheid in de onderneming te verbeteren. We denken hierbij aan maatregelen over bijvoorbeeld ergonomie, werkdruk en werkroosters. Een dossier om verder op te volgen!