Voedingshandel

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Voedingshandel (Paritair Comité 119). Weet je niet of je tot deze sector behoort? Hier vind je meer info.
 • Publicaties over de Voedingshandel
   Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Voedingshandel. Hier vind je de Nieuwsflashes en de Minigids van de Voedingshandel.

 • Op welk loon heb ik recht?      
   Hier vind je de meest recente minimumlonen in de sector van de Voedingshandel.

 • Verplaatsingsvergoeding
  Ga je met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of een ander vervoermiddel naar het werk? Hier lees je de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt.
 

Behoor ik tot de sector voedingshandel?

De sector bestaat uit 3 subsectoren:
 • de groot- en kleinhandel in voedingswaren
 • de groot- en kleinhandel in bieren, drinkwaters, limonades en fruitsappen
 • de technische functies in de beenhouwerijen, de spekslagerijen en de penserijen
Lees meer