Tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten

Tussenkomst per type vervoer

Openbaar vervoer: NMBS en MIVB

Gratis abonnement via een derdebetalersregeling. De werkgever sluit een overeenkomst af met NMBS of MIVB. De werknemer die zijn abonnement laat verlengen betaalt vanaf nu niets meer. De werkgever betaalt rechtstreeks aan de NMBS of MIVB. 

Ander openbaar vervoer: De Lijn (Vlaanderen), TEC (Wallonië) of combinatie van verschillende openbare vervoermiddelen

Er is slechts een werkgeverstussenkomst wanneer de verplaatsing minstens 2 km bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte. De tussenkomst van de werkgever bedraagt 80% van de kostprijs van het vervoersbewijs. 

Verpaatsingen per fiets

0,20 EUR per kilometer, vanaf de eerste kilometer (enkele afstand) per effectief gewerkte dag voor de werknemers die zich met de fiets naar het werk begeven. 

Andere persoonlijke vervoermiddelen

De bijdrage van de werkgever gebeurt op basis van de tabel (zie pdf hieronder, kolom “eigen vervoer”), op voorwaarde echter dat de afstand volgens de kortste weg minstens 2 km bedraagt. Indien een bedrag per dag wordt berekend vertrekt men van de prijs van het maandabonnement dat met 3 vermenigvuldigd wordt en vervolgens gedeeld door 65 (dagen). Het resultaat wordt vermenigvuldigd met het terugbetalingspercentage van gemiddeld 70%.