Nieuwsflash

SECTORBEELD Voedingshandel

Nieuwsflash Voedingshandel: februari 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Loonindexering
 • Minimumlonen
 • Nacht en zondagarbeid in de e-commerce
 • Bestaanszekerheid
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten
 • Flexi-jobs nu ook mogelijk in de voedingshandel
SECTORBEELD Voedingshandel

Nieuwsflash Voedingshandel: september 2017

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:
 • Indexering lonen
 • Minimumlonen
 • Eénmalige premie
 • Verhoging ploegenpremie en namiddagpremie
 • ...
SECTORBEELD Voedingshandel

Nieuwsflash voedingshandel: juli 2015

 • Nieuw sectorakkoord 2015-2016
 • Indexsprong is gestemd 
 • Acties tegen het harde regeringsbeleid gaan verder
Nieuwsflash januari-februari 2014

Nieuwsflash Voedingshandel januari-februari 2014

In deze Nieuwsflash :
 • Indexering lonen
 • Wij hebben een sectorakkoord
 • Eenheidsstatuut
 • ...
Nieuwsflash vleessector januari 2014

Nieuwsflash vleessector: januari 2014

In deze Nieuwsflash :
 • Strijd tegen sociale fraude: waar staan we vandaag?
 • Voedingsnijverheid: registratiecommissie vlees en samenwerkingsovereenkomst