Verplaatsingskosten

Openbaar vervoer

Wie op minstens 1 km van de werkplaats woont en gebruik maakt van het openbaar vervoer georganiseerd door de NMBS voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de terugbetaling van de prijs van een abonnement van de NMBS, tweede klas voor de afstand die heen en terug wordt afgelegd tussen de woonplaats en de werkplaats. Wie op minstens 5 km van de werkplaats woont en gebruik maakt van om het even welke andere dienst van gemeenschappelijk vervoer voor de verplaat-singen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de terugbetaling van de prijs van een abonnement van de NMBS, tweede klas voor de afstand die heen en terug wordt afgelegd door het openbaar vervoermiddel tussen de woonplaats en de werkplaats.

Fiets

Wie gebruikmaakt van de fiets voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, en omgekeerd, heeft recht op een tussenkomst van € 0,22 per afgelegde kilometer.

Andere verplaasinsmiddelen

Wie gebruik maakt van een ander verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld met de auto) voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op een tussenkomst zoals vastgesteld in de volgende tabel, voor zover de afstand tussen woonplaats en werkplaats minstens 5 kilometer bedraagt. Deze tussenkomst bedraagt 75% van de prijs van een treinkaart 2e klas. Voor de berekening van de afstand wordt het aantal kilometers in aanmerking genomen dat door een gemeenschappelijke vervoerdienst over die afstand heen en terug wordt afgelegd. Is er geen gemeenschappelijke vervoerdienst dan wordt het aantal kilometers langs de baan, heen en terug berekend van de werkplaats tot het gemeentehuis van de woonplaats.
Zijn er in uw onderneming gunstiger afspraken gemaakt, dan blijven die natuurlijk gelden!