Tandprothesen

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Tandprotesen (Paritair Comité 330.03).
Deze rubriek bundelt alle actualiteit over de sector Tandprothesen.
Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Tandprothesen. Hier vind je de Nieuwsflashes van de Tandprothesen.  
Hier vind je de meest recente minimumlonen in de sector van de Tandprothesen.