Verplaatsingskosten

a) Openbaar vervoer

Wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de volledige terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs of abonnement.

b) Fiets

Wie gebruikmaakt van de fiets voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, en omgekeerd, heeft recht op een tussenkomst van €0,23 per afgelegde kilometer. De werknemer moet de werkgever een verklaring op eer bezorgen waarop de effectieve afstand wordt meegedeeld.

c) Andere verplaatsingsmiddelen

Wie gebruik maakt van een ander verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld met de auto) voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op een tussenkomst zoals vastgesteld in de table onderaan in bijlage. Deze tussenkomst bedraagt 90% van de werkelijke prijs van een maandabonnement NMBS 2e klas voor de overeenstemmende afstand.

d) Carpooling

Werknemers die met minstens 1 passagier in een systeem van carpooling stappen kunnen tot 100 % van de prijs van de treinkaart krijgen. Voorwaarden: chauffeur met minstens één andere werknemer per wagen en de werkgever moet op de hoogte gebracht worden door de betrokkenen.
Zijn er in uw ondernemingen gunstiger afspraken gemaakt, dan blijven die natuurlijk gelden!