Tabak

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Tabak (Paritair Comité 133).
  • Publicaties over de Tabak
     Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Tabak. Hier vind je de Nieuwsflashes van de Tabak.

  • Op welk loon heb ik recht?
     Hier vind je de meest recente minimumlonen in de sector van de Tabak.

  • Verplaatsingsvergoeding
    Ga je met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of een ander vervoermiddel naar het werk? Hier lees je hoeveel de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt.