Verplaatsingskosten

a) Openbaar vervoer

Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de volledige terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs of abonnement.

b) Fiets

Wie gebruik maakt van de fiets voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, en omgekeerd, heeft recht op een tussenkomst van €0,22 per afgelegde kilometer.

c) Andere verplaatsingsmiddelen

Wie gebruik maakt van een ander verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld met de auto) voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op een tussenkomst zoals vastgesteld in de tabel onderaan, voor zover de afstand tussen woonplaats en werkplaats minstens 5 kilometer bedraagt. Omdat de weekkaart niet langer bestaat bij de NMBS wordt de bijdrage berekend op het driemaandelijks abonnement 2de klas aan 139%. Dit wordt omgezet naar een maandbedrag waarvan de werkgever 65% betaald. De tussenkomst wordt per maand uitbetaald.

d) Carpooling

Wanneer minstens 3 werknemers permanent gedurende het ganse jaar in een systeem van carpooling stappen, is er een tussenkomst per maand voor 1/3 van de driemaandelijkse treinkaart aan 139 %.
Zijn er in uw ondernemingen gunstigere afspraken gemaakt, dan blijven die natuurlijk gelden!
Opmerkingen:
  • Om te kunnen genieten van de terugbetalingen die vermeld zijn onder b), c) en d) kunnen de werknemers een verklaring op eer ondertekenen over de juiste afstand van het woon- werkverkeer.
  • Wie zich met de fiets verplaatst heeft recht op een tussenkomst voor elke verplaatsing woon-werk heen en terug.
  • Wie voor zijn woon- werkverkeer gebruik maakt van verschillende van de hierboven vermelde transportmiddelen heeft recht op een tussenkomst per soort transportmiddel.
  • De terugbetaling van de onkosten gebeurt eens per maand.

Tabel tussenkomst veplaatsingskosten