Nieuws uit de sector

Sectorbeeld groene sectoren 1
In de sector land- en tuinbouw werd in september 2018 een akkoord bereikt om de syndicale premie te verhogen. Indien je een volledig jaar lid bent, ontvang je 145 euro. Dat is het maximumbedrag. Met een syndicale premie (of vakbondspremie) worden je kosten om lid te zijn van het ACV gedeeltelijk terugbetaald.
Lees meer
Sectorbeeld groene sectoren 2
ACV Voeding en Diensten sluit zich volmondig aan bij het persbericht van ABVV Horval inzake de besparingsdrang bij de huidige regering in de diensten van B-post waardoor een groot deel van de werknemers/werkneemsters in de land- en tuinbouwsector hun eindejaarspremie niet op tijd krijgen.
ACV Voeding en Diensten stelde dit gisteren reeds aan de kaak bij de verantwoordelijke van de betrokken dienst in Leuven met de vraag aan die toestand dringend iets te doen. De betrokken werknemers/werkneemsters hebben het geld van hun eindejaarspremie meer dan nodig.
Lees meer
Sectorbeeld groene sectoren 2
MRT 8

Sociale gesprekspartners land- en tuinbouw laten zich niet misleiden door de uitspraken van staatssecretaris De Backer over seizoensarbeid

De werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Paritaire Comités land- en tuinbouw, waren vorige donderdag geschrokken bij de verklaring van staatssecretaris De Backer dat de seizoenarbeid in de land- en tuinbouw op 100 dagen zou worden gebracht. Compleet onaanvaardbaar is het tweede voorstel van De Backer om seizoenarbeid ook in te voeren in de tuinaanleg.