Landbouw

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Landbouw (Paritair Comité 144).
  • Publicaties over de landbouwsector      
     Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Landbouw. Hier vind je de Nieuwsflashes en de Minigids van de Landbouw.

  • Op welk loon heb ik recht?
     Hier vind je de meest recente minimumlonen in de sector van de Landbouw.

  • Verplaatsingsvergoeding
    Ga je met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of een ander vervoermiddel naar het werk? Hier lees je de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten.