Verhoging tussenkomst vervoerskosten

De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de Horeca jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen voor treingebruikers op 1 februari 2018 met 2,49 %. Voor het andere openbare vervoer bedraagt de bijdrage van je werkgever 80% van de kost van je abonnement. Voor 1 februari 2018 werd gemiddeld slechts 65% van het abonnement terugbetaald!
De tussenkomsten in de kosten bij privévervoer blijven 70% van de tarieven van de NMBS. Aangezien deze tarieven werden verhoogd, zal de terugbetalen dus ook hier stijgen.
Opgelet: In de tabel vind je de minimumbedragen voor de horecasector. Mogelijk zijn er gunstigere tarieven van toepassing in jouw onderneming.