Horeca: sectoraal akkoord 2017-2018

Na lange en moeizame onderhandelingen zijn de sociale partners van de Horeca eindelijk tot een akkoord gekomen. Het was geen gemakkelijke opdracht, aangezien de Horeca veel ondernemingen omvat die in zich in verschillende situaties bevinden. Het was een hele opdracht om de uiteenlopende meningen van de werkgeversfederaties met elkaar te verzoenen. Toch zijn we in ons opzet geslaagd, en we zijn dan ook trots op het feit dat dit akkoord van toepassing zal zijn op alle werknemers van de horecasector, ongeacht of ze nu werken in een hotel, een cateringbedrijf, een klein restaurant, een café of een fast-food. 
 
Maar wat omvat dit akkoord nu precies? Eerst en vooral is er een loonsverhoging van 0,5% voorzien op 1 oktober. De terugbetaling van de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer gaat omhoog. Er komen meer syndicale vormingsdagen en ook de eco-cheques worden verlengd. 
 
Wat betreft de flexibiliteit, hebben we inzake deeltijdse tewerkstelling een overwinning behaald. De sector keert immers terug naar de normale wetgeving die 3 uur/dag voorziet en ten minste 1/3 van de voltijdse tewerkstelling (tot op heden was het mogelijk om 2 uur/dag te presteren met minimum 10 uur per week). Toch bestaat er nog een mogelijkheid om hiervan af te wijken(dus toch 2 uur) voor de ondernemingen die dit kunnen verantwoorden. Wat de loopbaan betreft, zullen alle formules van tijdskrediet en brugpensioen worden toegepast.
 
Nu moeten enkel nog de sectorale overeenkomsten worden aangepast, om ervoor te zorgen dat alle deze maatregelen worden toegepast op alle werknemers van de Horeca.