Internationale actie voor sociaal overleg in fastfood

De IUF (de internationale vakbondsorganisatie die werknemers vertegenwoordigt in de voedings- en de hotelsector) organiseert op donderdag 4 oktober 2018 een aantal internationale solidariteitsacties voor de talrijke werknemers uit de fastfood. ACV Voeding en Diensten steunt deze acties.
Wereldwijd moeten werknemers uit de fastfood het hoofd bieden aan werkgevers die de vakbonden opzijschuiven. Er duiken regelmatig conflicten op in de verschillende fastfoodbedrijven door een gebrek aan sociaal overleg tussen werknemers en werkgevers. Meestal zijn werknemers eerder voorstander van een sociale dialoog en zijn werkgevers eerder gekant tegen dit idee. Waarom zoveel wantrouwen?
Bijzondere bedrijfscultuur
De grote fastfoodketens vertegenwoordigen de kapitalistische ideologie. Deze bedrijven zijn er enkel op uit om maximale winst te creëren. Zij vestigen zich in elke uithoek van de wereld en buiten hun werknemers schaamteloos uit. Ook ontwerpen ze complexe financiële constructies om geen belastingen te moeten betalen in de landen waar ze gevestigd zijn. Vakbonden worden beschouwd als vijanden omdat ze hun winstbejag een halt toeroepen en meer rechten eisen voor de werknemers. Veelal gaat het om franchisebedrijven; dit bemoeilijkt enorm de taak van de vakbonden.
Bijzondere groep werknemers
De werknemers uit de fastfood zijn doorgaans jong en/of komen uit een precaire situatie. Zij kennen meestal hun rechten niet en ze zijn bereid om heel wat in te slikken om hun job veilig te stellen. Bijgevolg is het voor de vakbonden moeilijk om werknemers te vinden die voor zichzelf of voor hun collega’s willen opkomen.
Situatie in België
Bij ons is het moeilijk om kandidaten te vinden voor de sociale verkiezingen. Hebben we kandidaten, dan worden ze zeer vaak geïntimideerd en zodanig onder druk gezet dat de meesten een stap achteruitzetten voor de verkiezingen plaatsvinden. Nochtans, in bedrijven met een sociale dialoog, zijn de werkgevers eerder tevreden. Met een sociale dialoog kan je immers interne conflicten ontmijnen en betere arbeidsvoorwaarden en dus meer tevredenheid op het werk creëren! Vakbonden verhinderen bedrijven niet om winst te maken. We vragen enkel dat de werknemers gerespecteerd worden. Dit is het geval wanneer de vakbonden vertegenwoordigd zijn in bedrijven.