Nieuws uit de sector

Sectorbeeld gezinszorg 2
Na de politieke verkiezingen van 26 mei zal een nieuwe Vlaamse regering gevormd worden. Uw stem zal mee beslissen over de samenstelling van die regering en over het regeerprogramma. Bijzonder aandachtspunt zal daarbij de visie van die regering zijn op zorg en welzijn en meer bepaald op de gezinszorg.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Na verschillende acties en uren onderhandelen is het eindelijk zover! In een vorig nieuwsbericht hebben we jullie reeds op de hoogte gebracht dat we een voorstel tot akkoord bereikt hebben tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Nu hebben we ook de goedkeuring gekregen van de achterban. Alle vakbonden en de werkgeversorganisatie Verso hebben het voorstel goedgekeurd en is deze middag ondertekend door de woordvoerders. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Wij zijn op donderdag 31 mei tot een ontwerp van Via akkoord voor de Vlaamse non-profit gekomen. Hoewel ! Het bereikte akkoord moet nog voorgelegd worden aan de ministerraad van 1 juni en in de loop van de volgende week op een vergadering van de kernministers. Wij hopen dat Open VLD en NVA, die zich bij de eigenlijke onderhandelingen nooit lieten zien, niet opnieuw stokken in de wielen steken en de tekst nog eens proberen uit te hollen. De houding van die twee partijen achter de schermen verklaart meteen waarom deze onderhandelingen zo moeizaam zijn verlopen.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
Onopgeleide Bulgaarse vrouwen worden in ons land ingezet in de ouderenzorg. Dat blijkt uit een artikel dat op 30 mei 2018 werd gepubliceerd in Knack en een uitzending van Telefacts diezelfde avond. Voor ACV Voeding en Diensten - de beroepscentrale die de sector van de gezinszorg opvolgt - is deze reportage een niet te negeren alarmsignaal naar de Vlaamse Overheid. Meer inspectie is noodzakelijk.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Het heeft ons maanden onderhandelingen gekost, maar op maandag 23 oktober konden wij met de werkgevers van de gezinszorg over een aantal punten een akkoord sluiten voor de dienstencheques-medewerkers. Met dat akkoord wordt invulling gegeven aan de 1,1% loonmarge, zoals dat in de meeste sectoren gebeurt.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Op woensdag 18 oktober verzamelen 180 ACV-militanten van de gezinszorg. Zij zullen de situatie in hun sector bespreken en een stand van zaken opmaken van de lopende onderhandelingen voor een akkoord in de non-profit. Het personeel van de gezinszorg trekt aan de alarmbel: er is alsmaar meer vraag naar de diensten van de gezinszorg maar de Vlaamse overheid investeert onvoldoende. De werkdruk wordt stilaan onhoudbaar.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
De Vlaamse regering voorziet in een nieuw sociaal akkoord geen geld voor het personeel van de non-profit. Bovendien wilt de regering de werkdruk in de non-profit doen toenemen en de werknemers laten inleveren. Wij roepen daarom alle werknemers van de gezinszorg op om de regering wakker te schudden! Lees nog meer redenen om te komen betogen in het pamflet.
Afspraak op 21 maart om 10u30 aan het Noordstation in Brussel voor een nationale betoging van de non-profit!
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Uit een pas verschenen studie van de Koning Boudewijnstichting "Mantelzorgers van thuiswonende ouderen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Een analyse" blijkt dat niet alleen de mantelzorger het soms moeilijk heeft, maar dat ook de ouderen die thuis professionele zorg willen krijgen, het niet altijd even makkelijk hebben.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
Zoals jullie wellicht weten heeft ACV Voeding en Diensten naar aanleiding van onze actie ‘Red de Poetsdiensten’ een hoorzitting kunnen afdwingen in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Wij informeren jullie graag over de stand van zaken van dit dossier.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
2016 wordt opnieuw een jaar vol uitdagingen voor de gezinszorg. Er staan heel wat zaken te gebeuren die, nog meer dan de vorige jaren, de inzet van jullie, militanten en leden, noodzakelijk zal maken. In dit artikel lees je wat de werknemers van de gezinszorg te wachten staat.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
NOV 24

Artikel 'Zorg en Welzijn'

In het Nederlandse blad Zorg & Welzijn verscheen een interessant artikel. De Nederlandse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer houdt een pleidooi voor ondersteuning door professionals van zorgbehoevenden in hun thuissituatie. Zeker lezen!
Sectorbeeld gezinszorg 2
Met meer dan 19.000 ingezamelde handtekeningen kon ACV Voeding en Diensten een hoorzitting afdwingen in het Vlaams Parlement over commercialisering in de zorg. Zieken en bejaarden die niet meer kunnen instaan voor het schoonmaken van hun huis, moeten daarvoor terechtkunnen bij kwaliteitsvolle non-profitdiensten, vindt de vakbondscentrale.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
De federale regering heeft zwaar de hakbijl gezet in het SWT (brugpensioen) en landingsbanen. In grote lijnen komt het erop neer dat de regering de leeftijd voor SWT op 62 jaar wou brengen en voor landingsbanen op 60 jaar. Dat zijn nochtans broodnodige systemen in een sector als de gezinszorg. Want of je nu dienstencheques-werknemer, poetshulp of verzorgende bent of een andere functie uitoefent, het gaat om zware jobs waar langer werken niet vanzelfsprekend is.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Eerder berichtte we al over de geplande besparingen van de Vlaamse regering in de gezinszorg. Het is niet alleen de gezinszorg die slachtoffer is van de besparingswoede van de regering, ook de andere welzijnssectoren delen in de klappen. De komende weken staat de regering bovendien voor een begrotingscontrole, waarna mogelijks nieuwe besparingen zullen volgen. De centrales van het ACV die betrokken zijn bij ouderenzorg verstuurden vandaag een persbericht om te protesteren tegen de besparingen van de Vlaamse regering.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
ACV Voeding en Diensten heeft er alles aan gedaan om met de werkgevers in de gezinszorg een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst SWT (= stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, de nieuwe naam voor brugpensioen) af te sluiten. Deze cao maakt maximaal gebruik van wat wettelijk nog mogelijk is. Door een beslissing van de regering Michel kan het brugpensioen niet meer vanaf 58 jaar, maar enkel nog vanaf 60 jaar.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Zieken en bejaarden die niet meer kunnen instaan voor het schoonmaken van hun huis, moeten daarvoor terechtkunnen bij kwaliteitsvolle non-profit diensten. ACV Voeding en Diensten wil niet dat taken van de aanvullende thuiszorg uitgevoerd worden door dienstenchequebedrijven.

Raadpleeg hier de petitie voor een duidelijke toekomst voor poetsdiensten en dienstencheques (af te printen en op te sturen naar ACV Voeding en Diensten of af te geven in een ACV-kantoor in je buurt.

Lees hier de flyer met meer info.
Lees meer