Via 5-akkoord: gelezen, goedgekeurd én getekend!

Na verschillende acties en uren onderhandelen is het eindelijk zover! In een vorig nieuwsbericht hebben we jullie reeds op de hoogte gebracht dat we een voorstel tot akkoord bereikt hebben tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Nu hebben we ook de goedkeuring gekregen van de achterban. Alle vakbonden en de werkgeversorganisatie Verso hebben het voorstel goedgekeurd en is deze middag ondertekend door de woordvoerders. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen. Het werk is hiermee natuurlijk nog niet gedaan: de komende weken zullen we met de werkgevers een planning opmaken voor de te ondertekenen cao’s. Uiteraard zullen we ook onze leden informeren via een Nieuwsflash. 
Het is nog te vroeg om terug te blikken, maar ondanks de moeilijke omstandigheden waarin deze Via-onderhandelingen verliepen, zijn wij er toch in geslaagd een groot deel van de eisen voor de sector te realiseren en konden wij een aantal zaken verwezenlijken waar wij al jaren strijd voor voeren. Anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de uitdagingen in de sector gezinszorg en de non-profit in het algemeen. Denk maar aan de commercialisering, de politieke druk op de VAP-dagen, de persoonsvolgende financiering (PVF),… 
ACV Voeding & Diensten zal de dossiers alvast met argusogen volgen!