Eindelijk een ontwerp van Via 5 akkoord

Wij zijn op donderdag 31 mei tot een ontwerp van Via akkoord voor de Vlaamse non-profit gekomen. Hoewel ! Het bereikte akkoord moet nog voorgelegd worden aan de ministerraad van 1 juni en in de loop van de volgende week op een vergadering van de kernministers. Wij hopen dat Open VLD en NVA, die zich bij de eigenlijke onderhandelingen nooit lieten zien, niet opnieuw stokken in de wielen steken en de tekst nog eens proberen uit te hollen. De houding van die twee partijen achter de schermen verklaart meteen waarom deze onderhandelingen zo moeizaam zijn verlopen. 
Voor de gezinszorg zijn de belangrijkste punten : 
  • Verbetering van het aanvullend pensioen vanaf 2018 
  • Maximum bedrag (0,23 €/km) terugbetaling vervoerkosten met fiets en bromfiets vanaf 2018. Er komen ook maatregelen om verplaatsingen met de fiets te promoten. 
  • Volledige dertiende maand vanaf 2019
  • Verhoging van de terugbetaling van de vervoerkosten met de wagen tot 0,346 €/km (= huidig maximum bedrag dat vrij is van belastingen) vanaf 1/7/2019
  • Verbetering van het barema van de verzorgenden (verdere stap in de harmonisering met andere verzorgenden in de non-profit) vanaf 2020, met nadruk op de werknemers die starten in de sector
  • Op vraag van werkgevers en regering : uitbreiding van de onregelmatige prestaties (weekend, feestdagen, nacht)
  • Er worden ook middelen voorzien om de toeslagen te betalen die zijn voorzien in de cao’s rond flexibel werken 
Er zullen in de sector ook cao’s gesloten worden om deeltijdsen en mensen met tijdelijke contracten voorrang te geven wanneer er bijkomende uren of contracten van onbepaalde duur beschikbaar worden en ook rond het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en psychosociale risico’s. De gevreesde aanval op de VAP-dagen hebben wij afgeslagen. 
Er zal in de looptijd van dit VIA5 akkoord (2018-2020) wel een werkgroep komen met vakbonden en werkgevers die zal nadenken over een modern loopbaanbeleid en waar onder meer deze VAP-dagen aan bod zullen komen. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin deze Via-onderhandelingen verliepen, zijn wij er toch in geslaagd een groot deel van de eisen voor de sector te realiseren en konden wij een aantal zaken verwezenlijken waar wij al jaren strijd voor voeren. 
Onze militanten krijgen nu tot vrijdag 8 juni de tijd om zich uit te spreken over dit ontwerp van VIA. Nadien zullen wij zorgen voor een goede communicatie naar onze leden.