Memorandum gezinszorg 2019

Na de politieke verkiezingen van 26 mei zal een nieuwe Vlaamse regering gevormd worden. Uw stem zal mee beslissen over de samenstelling van die regering en over het regeerprogramma. Bijzonder aandachtspunt zal daarbij de visie van die regering zijn op zorg en welzijn en meer bepaald op de gezinszorg. De sector staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Hoe de volgende regering daarmee zal omspringen, zal zeer belangrijk zijn. ACV Voeding en Diensten legt een reeks voorstellen en aandachtspunten op tafel voor de volgende Vlaamse regering voor een sterkere gezinszorg: 
  1. Zorg voor voldoende aanbod
  2. Maak gezinszorg betaalbaar, toegankelijk en bewaak de kwaliteit
  3. Red de poetsdiensten
  4. Investeer in het personeel
U vindt die voorstellen in ons memorandum. Wij zullen deze aan de politieke partijen overmaken waarvan wij denken dat zij onze ideeën genegen zijn. 
Mocht u de komende maanden in contact komen met politici dan kunt u hen dit memorandum overhandigen of op basis hiervan met hen in discussie treden. Op die manier kunnen wij hen overtuigen om te blijven investeren in de gezinszorg en de gepaste maatregelen te nemen.