Gezinszorg eerste non-profit sector met volledige 13de maand

Op 10 januari werd de cao ondertekend voor de eindejaarspremie, zoals die vanaf 2019 in de sector zal worden betaald. Het is een primeur binnen de non-profit, want als eerste sector mogen we spreken van een volledige dertiende maand. Hoewel het reeds vaststond sinds de VIA-onderhandelingen dat deze dertiende maand er zou komen, was er toch nog wat koudwatervrees aan de kant van de werkgevers. De onderhandelingen over de praktische modaliteiten en voorwaarden verliepen dan ook niet zo vlot. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste elementen waarover een akkoord bereikt werd:
  • LDE-werknemers vallen onder dezelfde voorwaarden;
  • Alle periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst die worden gelijkgesteld voor het vakantiegeld, tellen mee als gelijkstelling voor de dertiende maand. Daarnaast wordt ook het thematisch verlof ‘Palliatief Verlof’ gelijkgesteld;
  • Bij uitdiensttreding na de 15e van de maand, telt deze maand volledig mee, indien voor de 15e dan telt deze maand niet mee;
  • Om het recht te openen dient de werknemer een dienstanciënniteit te hebben van 3 maanden (aanvankelijk vroeg de werkgeversbank 6 maanden);
  • Bij een ontslag om dringende reden blijft er een recht op de dertiende maand;
  • Als basis voor de berekening van de dertiende maand, wordt het loon van oktober genomen. Bij uitdiensttreding wordt het loon van de laatste maand dienst in acht genomen.

De CAO is niet van toepassing op de dienstencheques-werknemers van de sector. Zij behouden hun eigen regeling.

Tot zover een korte stand van zaken wat betreft de uitwerking van VIA 5. Wij houden jullie alleszins verder op de hoogte over de andere items uit het akkoord zodra wij nieuws hebben!