Premies en vergoedingen

Vervoersonkosten

In de sector is de werkgever verplicht om tussen te komen in het woon-werkverkeer. Deze tussenkomst is gebaseerd op de tarieven van de NMBS. Aangezien zij op 1 februari 2018 haar tarieven verhoogd heeft met 2,49%, zal de werkgever jou ook 2,49% meer vergoeden. Hieronder vind je de nieuwe bedragen die van toepassing zijn.
Ter herinnering : alle werknemers hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten in het kader van hun woon-werkverkeer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (fiets, auto, tram, trein, bus, enz.): 
  • Gebruik je het openbaar vervoer? Dan heb je recht op de volledige terugbetaling van je kosten met betrekking tot de aankoop van een treinkaart en/of ander abonnement van het openbaar vervoer. 
  • Gebruik je je eigen wagen ? Dan heb je per prestatie recht op het bedrag dat overeenstemt met het aantal afgelegde kilometers, enkele afstand, dat in de tabel hieronder vermeld staat (voorbeeld: 20 km tussen de woonplaats en de werkplaats: recht op een werkgeverstussenkomst van 5,93 euro). 
  • Verplaats je je per fiets ? Dan heb je recht op een tussenkomst van 0,22 euro per afgelegde km heen en terug (voorbeeld: 10 km tussen woonplaats en werkplaats: recht op een tussenkomst van 0,22 euro x 20 (heen en terug) = 4,4 euro).

KMWerkgeverstussenkomst
Werkgeverstussenkomst
1
2,58
30
7,87
2
2,58
31-33
8,12
3
2,58
34-36
8,64
4
2,81
37-39
9,16
5
3,02
40-42
9,54
6
3,23
43-45
10,06
7
3,40
46-48
10,57
8
3,61
49-51
11,09
9
3,79
52-54
11,35
10
4,00
55-57
11,73
11
4,18
58-60
11,99
12
4,38
61-65
12,51
13
4,56
66-70
13,15
14
4,77
71-75
13,67
15
4,95
76-80
14,19
16
5,16
81-85
14,70
17
5,34
86-90
15,21
18
5,54
91-95
15,99
19
5,72
96-100
16,50
20
5,93
101-105
17,02
21
6,11
106-110
17,54
22
6,32
111-115
18,05
23
6,45
116-120
18,57
24
6,71
121-125
19,34
25
6,83
126-130
19,86
26
7,09
131-135
20,37
27
7,22
136-140
20,89
28
7,48
141-145
21,40
29
7,61
146-150
22,18


Premies (vanaf 1 november 2018)

Nachtpremie3,2532 EUR/uur
Zaterdagpremie2,1688 EUR/uur
Zondagpremie2,8917 EUR/uur
Feestdagenpremie4,3376 EUR/uur
Prestaties met een wapen0,1992 EUR/uur
ARAB-premie (waardevervoerders)0,30 EUR/effectief gepresteerd uur
ARAB-premie (8ste activiteit)1,3319 EUR/effectief gepresteerd uur
Maaltijdcheques: operationele bedienden, andere dan waardevervoerders4,19 EUR
Maaltijdcheques: administratieve bedienden4,46 EUR
Maaltijdcheques: waardevervoerders rijdend personeel7,29 EUR
Maaltijdcheques: waardevervoerders niet-rijdend personeel3,70 EUR
Werkkledij (terbeschikkingstelling)0,62 EUR/dag (enkel voor arbeiders)
Werkkledij (onderhoud)14,73 EUR/maand