Premies en vergoedingen

Vervoersonkosten


Premies

Nachtpremie 3,0928 EUR/uur
Zaterdagpremie 2,0619 EUR/uur
Zondagpremie 2,7492 EUR/uur
Feestdagenpremie 4,1238 EUR/uur
Prestaties met een wapen 0,1915 EUR/uur
ARAB-premie (waardevervoerders) 0,30 EUR/effectief gepresteerd uur
ARAB-premie (8ste activiteit) 1,3319 EUR/effectief gepresteerd uur
Maaltijdcheques: operationele bedienden, andere dan waardevervoerders 4,19 EUR
Maaltijdcheques: administratieve bedienden 4,46 EUR
Maaltijdcheques: waardevervoerders rijdend personeel 7,29 EUR
Maaltijdcheques: waardevervoerders niet-rijdend personeel 3,70 EUR
Werkkledij (terbeschikkingstelling) 0,62 EUR/dag (enkel voor arbeiders)
Werkkledij (onderhoud) 14,16 EUR/maand