Nieuws uit de sector

Sectorbeeld bewaking 2
We horen steeds vaker over agenten die tijdens hun prestaties het slachtoffer worden van agressie. Goed nieuws voor die werknemers die zich vaak machteloos voelden als het ging om de verdediging van hun rechten: het sociaal fonds voor de bewaking heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor alle werknemers van de sector. Deze verzekering neemt alle kosten ten laste (advocaat, gerechtskosten, deurwaarderskosten, enz.) voor de verdediging van de werknemer die het slachtoffer is, zodat deze zijn rechten kan laten gelden.
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 1
In 2017 onderhandelden we voor de bewaking een verhoging van de syndicale premie van 135 euro naar 145 euro. Met een syndicale premie (of vakbondspremie) worden je kosten om lid te zijn van het ACV gedeeltelijk terugbetaald. Omdat de wet nog niet aangepast was, konden we in december 2017 maar een syndicale premie van 135 euro uitbetalen.
Lees meer
Ziek
Je kent wellicht iemand die langdurig ziek is… Met de verhoogde flexibiliteit en pensioenleeftijd, dreigen er meer en meer zieken bij te komen. De regering voerde nieuwe regels in om de werkhervatting van zieke werknemers te bevorderen, onder meer via de re-integratieprocedure.
Lees meer
tax shift
Mei en juni zijn traditiegetrouw de maanden van de economische en financiële informatie in ondernemingen… Afgevaardigden van de ondernemingsraad nemen dan kennis van de balans van het jaar 2017 en de vooruitzichten voor 2018 en 2019 inzake werkgelegenheid, financiën en strategie van de onderneming.
Lees meer
Ziek
Je kent wellicht iemand die langdurig ziek is… Met de verhoogde flexibiliteit en pensioenleeftijd, dreigen er meer en meer zieken bij te komen. De regering voerde nieuwe regels in om de werkhervatting van zieke werknemers te bevorderen, onder meer via de re-integratieprocedure.
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 2
Ben je 55 jaar of ouder en heb je minstens 10 jaar ononderbroken gewerkt in de sector? Nieuw sinds 2018 : je hebt recht op een bijkomende dag verlof (de zogenaamde eindeloopbaandag) per kalenderjaar.
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 1
Volgens de weersberichten wordt het de komende dagen ontzettend koud. De bewakingssector telt heel wat agenten die buiten ingezet worden. De werkgever moet verschillende maatregelen nemen om je te beschermen tegen de koude. Klik op 'lees meer' voor alle info.
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 2
Ook in 2016 kunnen werknemers in de bewakingssector profiteren van een uitgebreid vormingsaanbod. Het Fonds voor Bestaanszekerheid betaalt de helft van de kosten terug, voor een maximum van 200 euro.
Lees meer