Werken in hevige kou

Volgens de weersberichten wordt het de komende dagen ontzettend koud. De bewakingssector telt heel wat agenten die buiten ingezet worden.
WAT MOET DE WERKGEVER VOORZIEN?
 1. Hij moet seizoensgebonden werkkledij voorzien (mantel of equivalent, sjaal,…)
 2. Hij moet een risicoanalyse van de verschillende posten waar agenten aanwezig zijn, uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze analyse dient hij preventiemaatregelen uit te werken (verwarmingstoestel, aangepaste kledij, medische opvolging, informatie voor de werknemers,…). 
 3. Bij hevige kou moet de werkgever maatregelen nemen om zijn personeel te vrijwaren van de kou of toezien dat zij hier zo weinig mogelijk aan worden blootgesteld.
  Mogelijke maatregelen zijn: 
  -    mobiele verwarmingstoestellen; 
  -    alternatieve werkwijzen waarbij de blootstelling aan koude tot een minimum wordt herleid; 
  -    aanpassing van het uurrooster zodat de werknemers minder lang aan de kou zijn blootgesteld; 
  -    warme kledij; 
  -    gratis warme drank.
Tussen 1 november en 31 maart moeten open werkplekken en deze in de open lucht uitgerust zijn met voldoende verwarmingstoestellen. Wanneer de weersomstandigheden het vereisen -en zeker wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5° C moeten deze voorzieningen ingezet worden. Deze kunnen ook geplaatst worden in lokalen, in voorlopige constructies of op andere plekken zodat de werknemers zich regelmatig kunnen verwarmen.
Voor meer info, contacteer gerust je ACV-delegee en vooral de delegees die in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of in de syndicale delegatie zetelen.