Contract van bepaalde duur kan enkel onder voorwaarden

De werkgevers uit de bewakingssector grijpen heel vaak naar contracten van bepaalde duur, vooral in deze periode van het jaar. Maar opgelet! Een contract van bepaalde duur moet wel voldoen aan een aantal regels. Zo niet wordt het beschouwd als een contract van onbepaalde duur. 
Waar moet je opletten:
  • Het contract moet schriftelijk opgesteld zijn, vóór de werknemer in dienst treedt.
  • Er moet een einddatum vermeld staan.
Opeenvolgende contracten van bepaalde duur zijn niet mogelijk TENZIJ: 
  • contract van minstens 3 maanden 
  • maximaal 4 opeenvolgende contracten
  • de totale duur van deze 4 contracten bedraagt niet meer dan 2 jaar

    Dit betekent duidelijk dat opeenvolgende dagcontracten beschouwd moeten worden als contracten van onbepaalde duur. Deze regel geldt ook wanneer er een onderbreking is tussen de contracten! 
Opgelet
  • Werknemers met een contract van bepaalde duur genieten dezelfde rechten als werknemers met een contract van onbepaalde duur.
  • De werkgever moet de werknemers met een contract van bepaalde duur inlichten over vacatures in de onderneming.
  • De periode die je gepresteerd hebt met een contract van bepaalde duur telt mee voor de berekening van je anciënniteit als je daarna een contract van onbepaalde duur krijgt.