Eindeloopbaandag

Ben je 55 jaar of ouder en heb je minstens 10 jaar ononderbroken gewerkt in de sector? Nieuw sinds 2018 : je hebt recht op een bijkomende dag verlof (de zogenaamde eindeloopbaandag) per kalenderjaar…
Deze dag wordt toegekend vanaf de datum waarop je de leeftijd van 55 jaar bereikt. Voor de werknemers die verjaren in het laatste trimester van het jaar kan deze dag worden opgenomen in het daaropvolgende jaar.
Hoe wordt deze dag verloond?
Indien je voltijds werkt, word je 7,4 uur betaald in een stelsel van 5 dagen/week en 6,17u in een 6 dagen-week. Indien je deeltijds werkt, hangt je verloning af van je arbeidsregime. Voorbeeld : je werkt halftijds, dan heb je recht op een verloning van 3,7u in een 5 dagen-week of 3,08u in een 6 dagen-week. Het loon dat moet worden toegepast is het gemiddeld loon, namelijk de verloning (premies inbegrepen) van de laatste 3 maanden gedeeld door het aantal gepresteerde uren).
Voor meer info, neem gerust contact op met je ACV-delegee.