Wie behoort tot Beheer van gebouwen en huispersoneel

Wat verstaan we onder Beheer van gebouwen en huispersoneel (Paritair Comité 323)

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité 323. De officiële benaming is het "Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden". Dit zijn ondernemingen met onderstaande activiteiten:
  • het beheer van een vereniging van mede-eigenaars;
  • het beheer van eigen onroerend vermogen, ander dan in mede-eigendom;
  • de activiteit van syndici van verenigingen van mede-eigenaars of van rentmeesters van onroerende goederen, erkend als vastgoedmakelaars door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
Vallen dus onder dat paritair comité: de conciërges, de bedienden van beheerders van gebouwen, maar ook alle arbeiders in dienst genomen door deze kantoren of door een
vereniging van mede-eigenaars voor het onderhoud van het onroerend patrimonium.
Dankzij de inspanningen van onze Centrale wordt in april 2004 het huispersoneel, dat tot op dat moment ressorteerde onder een niet-werkend paritair comité, opgenomen.
In 2008 wordt het toepassingsveld van het paritair comité opnieuw uitgebreid, met de vastgoedsector (die instaan voor de verkoop, de aankoop, de uitwisseling, de verhuur en
de overdracht van onroerende goederen of rechten).