Nieuws uit de sector

sectorbeeld beheer gebouwen 1
Op 1 januari 2017 verhogen de lonen in de Paritair Comité 323. De lonen worden geïndexeerd met 1,13%. Alle lonen, dus zowel de minimumlonen, als de werkelijke lonen in ondernemingen waar hogere lonen gelden, worden op 1 januari geïndexeerd. De indexering van de lonen ligt lager dan de inflatie omdat de indexsprong van de regering ook in 2017 nog een impact heeft.
Lees meer
Sectorbeeld Beheer van gebouwen 2
JAN 19

Aangepaste lonen online

De meeste recente lonen in de sector Beheer van Gebouwen (PC 323) zijn terug te vinden in de rubriek 'lonen'.
Dienstbodes
Vanaf 1 oktober zijn alle dienstbodes onderhevig aan de sociale zekerheid. Dit betekent dat de werkgever van de dienstbode sociale zekerheidsbijdragen moet betalen. Het betekent ook dat voortaan alle dienstbodes volledige rechten openen in de sociale zekerheid.
Lees meer