Combinatie werk en gezin

Hier vind je als ACV-vakbondsafgevaardigde een overzicht van de folders en brochures over de combinatie werk en gezin en/of zorg. Het ACV laat je immers niet aan je lot over. Vakbondsafgevaardigden worden door de vakbond begeleid. Bijvoorbeeld middels gedegen vormingssessies. Correcte informatie is ook belangrijk. Hieronder een aantal publicaties die je vakbondswerk helpt ondersteunen.

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

 
In deze brochure wordt het stelsel van tijdkrediet en landingsbanen in de privésector in details uitgelegd. Met daarbij ook een overzicht van alle uitkeringen en premies waar je recht op hebt. Ook de voorwaarden en procedures om thematische verloven op te nemen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof komen er in aan bod. Editie, december 2017.

Zwangerschap, moederschapsrust en geboorteverlof


Deze brochure maakt je wegwijs in de reglementering van de moederschapsbescherming en informeert over rechten en plichten vóór, tijdens en net na de zwangerschap. Bedoeld voor werkneemsters uit de privé- en de openbare sector.

Kinderopvang

 
In deze folder zet het ACV de visie van de Vlaamse Regering af tegen zijn eigen standpunt over voorschoolse kinderopvang. Editie 2011.

Checklist gezinsvriendelijke bedrijven

  
Is jouw bedrijf gezinsvriendelijk? Gebruik de checklist en ontdek het zelf. Editie 2005.