Tewerkstelling in de onderneming

Hier vind je als ACV-vakbondsafgevaardigde een overzicht van de folders en brochures over tewerkstelling. Het ACV laat je immers niet aan je lot over. Vakbondsafgevaardigden worden door de vakbond begeleid. Bijvoorbeeld middels gedegen vormingssessies. Correcte informatie is ook belangrijk. Hieronder een aantal publicaties die je vakbondswerk helpt ondersteunen.

Een blik op werk

  
Deze brochure helpt bij de analyse van de tewerkstelling in de onderneming (wettelijke situering, inhoud, toepassingsgebied). De brochure besteedt aandacht aan de sociale balans, cao nr 9, de tewerkstellingsmaatregelen en de wetgeving die ermee in verband staat.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid CAO 104


Deze brochure ondersteunt vakbondsafgevaardigden bij de opmaak, opvolging en uitvoering van het werkgelegenheidsplan +45 in hun onderneming (CAO nr 104).