Sociale wetgeving

Hier vind je als ACV-vakbondsafgevaardigde een overzicht van de folders en brochures over sociale wetgeving. De jaarlijkse wegwijzer Sociale Wetgeving is met voorsprong de belangrijkste en omvangrijkste uitgave.  

Wegwijzer sociale wetgeving

  
In deze pocket vind je de essentiële informatie over de bronnen van het sociaal recht, de wetgeving inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid, de maatregelen met betrekking tot het tewerkstellingsbeleid en de sociale bijdragen en uitkeringen.

Arbeidsreglement

  
Deze brochure gaat in op het toepassingsgebied, de inhoud, het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement.

Ontslag en herstructurering

  
In dit boekje vind je een overzicht terug van de reglementering rond ontslag en je rechten en plichten in deze situatie. Dankzij de vele tips en nuttige contactgegevens sta je sterker wanneer je te maken krijgt met een ontslag. De redactie van deze brochure werd afgesloten op 1 februari 2016.

Vakantieboekje


Jaarlijks geeft het ACV in aanloop naar de zomervakantie een vakantieboekje uit. Deze publicatie geeft een overzicht van de wetgeving inzake wettelijke jaarlijkse vakantie (tijdstip en duur, vakantiegeld...) voor arbeiders, bedienden, overheidspersoneel en werkzoekenden. Editie 2017.