Duurzaam werken

Duurzaam ondernemen, aandacht voor milieu en mobiliteit, het zijn belangrijke aandachtspunten voor het ACV. Als vakbondsmilitant kan je rekenen op ACV-steun en begeleiding als je rond deze thema's in je onderneming of regio wilt werken. Er bestaan veel publicaties rond. Je vindt ze hieronder.

Duurzaam beheer van duurzame materialen

  
Deze brochure geeft op een overzichtelijke manier een beeld van de het bestaande (wettelijke) kader, de uitdagingen en knelpunten op vlak van duurzaam materialenbeheer in ondernemingen en helpt vakbondsafgevaardigden,leden van ondernemingsraden en leden van Comités PB bij het opzetten van een werking en/of actie rond duurzaam materialenbeheer.

Milieu en de onderneming

   
Deze brochure zet uiteen hoe je als ondernemingsmilitant kan werken rond het thema milieu.

Milieu: de onderneming en haar buren

 
Als onderneming onderhoud je best goede relaties met haar omgeving. De brochure legt uit waarom.

Actiebrochure verweving en milieuhinder

  
Deze brochure is een voor het ACV aangepaste versie van de brochure ‘Milieuhinder veroorzaakt door bedrijven: ook jouw zorg!’, die door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in samenwerking met ACV, ABVV en ACLVB werd aangemaakt.

Aan de slag met milieu-informatie

  
Deze brochure bespreekt de milieu-informatie waarop militanten recht hebben, onder andere het jaarverslag van de milieucoördinator en het integraal milieujaarverslag. De brochure wil ook een aanzet geven tot acties ter verbetering van de milieusituatie van de onderneming.

Milieuvergunningen syndicaal bekeken

  
Deze brochure maakt je wegwijs in het kluwen van de Vlaamse reglementering over de milieuvergunning. Stapsgewijs wordt ook uitgelegd welke syndicale informatie- en adviesrechten bestaan.

Syndicale wegwijs in het milieu

  
Deze brochure is een standaardwerk voor elk lid van het Comité PB, ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging die rond het thema milieu wil werken. In de brochure vind je acht themafiches over: de milieuvergunning, het energieverbruik van de onderneming, milieu en gezondheid, de communicatie van de onderneming met de buren over haar milieubeleid, milieu in de economische en financiële informatie, milieu en mobiliteit, afvalbeheer, omspringen met water.

Hoe mobiel is uw onderneming?

  
Als militant kan je de (woon-werk)mobiliteitsproblematiek ter sprake brengen in je onderneming in het Comité PB, de ondernemingsraad en via de vakbondsafvaardiging. Deze brochure helpt je op weg. Na een schets van de belangrijkste mobiliteitsproblemen wordt uitgelegd waarom het ACV hier werk van wil maken. Vervolgens kan je lezen over welke syndicale bevoegdheden je beschikt om acties op te zetten. Stap voor stap wordt beschreven hoe je tot een bedrijfsvervoersplan komt. 

Alles over ecocheques

  
De spelregels voor de ecocheques werden vastgelegd in cao nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad. De essentiële informatie (wat is een ecocheque, wie krijgt een ecocheque, hoeveel ecocheques kan je krijgen, hoe lang is een ecocheque geldig, hoe ziet een ecocheque er uit en wat kan je kopen met een ecocheque) vind je samengevat in deze folder. Een overzicht van de producten die in aanmerking komen vind je op www.ecocheques.be.