Sporta Flash

Leden van Sporta ontvangen het SPORTA-Magazine. In het middenkatern van dit tijdschrift vindt u de SPORTA-flash met de meest recente informatie over de syndicale actualiteit in de sportwereld en met een kort overzicht van een aantal juridische dossiers.

2013