Wie zijn we

  • Meer dan 20 sectoren
  • 23 kantoren
  • Meer dan 260.000 leden
  • 130 medewerkers
  • 7.500 militanten

Waar kan je ons vinden?
Onze leden kunnen terecht in meer dan 20 afdelingen, verspreid over het hele land. In de grotere ondernemingen heeft het ACV vakbondsafgevaardigden (delegees) die opkomen voor hun collega's. Ook bij hen kan je terecht voor informatie, advies en bijstand. 
KMO-centrale
ACV Voeding en Diensten komt op voor de leden in grote ondernemingen, maar ook voor leden in de KMO’s (kleine of middelgrote ondernemingen). Denk maar aan de horeca, de land- en tuinbouw, de bakkerijen,…
Dit doen we door:
  • dienstverlening: leden kunnen terecht in 22 secretariaten voor informatie, klachtenbehandeling,…;
  • cao’s afsluiten: er worden collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten (bepalen de arbeidsomstandigheden en zijn van toepassing op alle sectoren) , zodat ook de werknemers van kleine ondernemingen van een statuutverbetering kunnen genieten; 
  • informatieverstrekking: in de meeste sectoren ontvangen onze leden op regelmatige tijdstippen brochures of folders met uitleg over de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden.