Missie

onze missie
ACV Voeding en Diensten is met haar meer dan 260.000 leden, een van de belangrijkste beroepscentrales van het ACV. Hieronder vind je onze missie in een notendop.

Belangen verdedigen

Als vakbond komen wij op voor de rechten van de werknemers. Maar we springen ook in de bres voor zij die (nog) geen werk hebben: studenten, schoolverlaters, bruggepensioneerden, gepensioneerden,… ACV Voeding en Diensten maakt deel uit van het ACV, dat de belangen verdedigt van meer dan één miljoen werknemers in ons land.


Op nationaal niveau
Ongeacht waar je werkt, komt het ACV op voor jouw rechten bij werkgevers en de overheid. We staan voor rechtvaardige belastingen, een sterke sociale zekerheid, voldoende werk en hogere lonen,…
In de sectoren
In de meeste sectoren sluit ACV Voeding en Diensten akkoorden af metde werkgevers. Dankzij die akkoorden stijgt jouw loon, of kan je bijvoorbeeld brugpensioen of tijdkrediet opnemen.
emptyIn de ondernemingen
In de bedrijven komen ACV-militanten – ondersteund door een vakbondssecretaris - op voor jouw veiligheid en gezondheid, en wordt er onderhandeld over loon en arbeidsvoorwaarden.

Dienstverlening op maat

Het ACV geeft een antwoord op je vragen
Verlies je je werk of word je tijdelijk werkloos? Een vraag over kindergeld, vakantiegeld, beroepsziekten? De dienstverleners van ACV helpen je met het invullen van je paparassen en staan ter beschikking om je vragen te beantwoorden.
 
Problemen op het werk?
Dankzij de tussenkomst van het ACV, kan er vaak loon gerecupereerd worden of kunnen ontslagen vermeden worden. Wij zoeken in overleg met je werkgever naar oplossingen. Als dat niet lukt, kunnen we jouw zaak voor de rechtbank brengen. Je kunt daarbij rekenen op gratis bijstand van onze juridische diensten.

Informatie verstrekken

Wil je op de hoogte blijven van informatie over thema’s die je als werknemer aanbelangen? ACV en ACV Voeding en Diensten geven heel wat brochures uit die je informeren over je rechten. Leden van ACV Voeding en Diensten ontvangen een Nieuws Flash bij belangrijk nieuws in hun sector.